Anne leest voor

Anne leest een stukje uit Slavenhaler :