Kofi als oudere man

Oudere man in West-Afrika

Kofi is een van de belangrijkste bij-figuren uit Slavenhaler. Hij is al wat ouder. Misschien zag hij er uit zoals de man op de foto hierboven.