Oude en nieuwe omslag van Slavenhaler

Nieuwe omslagen voor Slavenhaler

vroege lijster In 2013 herdacht Nederland dat het 150 jaar geleden de slavernij afschafte. Ter gelegenheid daarvan verscheen de vijfde druk van Slavenhaler in een nieuw jasje (boven links). Ook de latere drukken houden deze omslag. De inhoud is onveranderd. Boven rechts de oude omslag.

Het boek werd ook gekozen als Vroege Lijster voor het schooljaar 2015-2016. In deze uitgave verschijnt het in weer een andere omslag, zie hier rechts pijltje