Nederlands slavenfort aan de kust van Ghana

Fort Nassau, het oudste Nederlandse slavenfort aan de kust van Ghana (uit 1621)

Foto: Piet den Blanken