Een 17de-eeuwse taalgids voor Afrika

Klik hier om terug te keren naar het feiten overzicht

StarMeisje in Afrika. Hoe kun je met haar praten? Vier eeuwen geleden pakte Tyn zijn woordenlijst

Foto: Piet den Blanken

In Slavenhaler leert Tyn de taal die de negers aan de Goudkust spreken uit een woordenlijst. Die lijst heeft echt bestaan.

Zeeman in gesprek Tegenwoordig heb je van die taalgidsjes, waarin je de vertaling van hele zinnetjes kunt opzoeken. Kunt u mij de weg naar het station vertellen? staat er dan. Daarachter vind je de vertaling in bijvoorbeeld het Duits of het Spaans.

De lijst die Tyn gebruikte werkt precies zo. Die lijst is meer dan 400 jaar oud! De negertaal heette Twi.

Voorbeelden

In deze woordenlijst staan bijna driehonderd woorden en zinnen voor dagelijks gebruik. Hieronder vind je enkele tientallen voorbeelden. De Nederlandse woorden ziet er een beetje ouderwets uit, maar zo schreven de mensen in die tijd (en zo spraken ze ook!).

De complete woordenlijst die Tyn gebruikte vind je achterin het boek Beschryvinghe ende historische verhael van het Gout Koninckrijck van Guinea, in het jaar 1602 geschreven door zeeman en ontdekkingsreiziger Pieter de Marees.

HIER NAE VOLGEN SOMMIGHE WOORDEN EN SPREKINGHE,
die de Swerten van de Gout-custe van Guinea (principael omtrent
het Kasteel de Maine) zijn sprekende in hunne Tael

NEDERLANDS

Goeden dach Capiteyn
comme u wat segghen
Gaen wy naer het Schip
Ghy spreeckt veel
swycht stil
Gheeft my een schoone vrouw
Vrouw, wildt gy by my slapen?
Mijn vrient, gheeft my gelt
Ick wil niet meer geven
Schenckt my wat
Mijn beste vrient,
ik wil gaen
en sal Morghen weder comen
Geeft my t'eten
hongher
sidt neer
ick wil
ick wil niet
Brengt eenen Pot wijn de Palma
brengt versch water
brengt Hout om te coken
Ananasses
Banannas
Oranieappelen
blauw Coralen
Coopen
Coopman
de zee
een Slaeff
een Dieff
een Man
een Vrouw
een Hoer
een Meysken
een Jonghen
een Schip
een Cano
Gout
mijn Vader
Moeder
mijn Suster
Nederlanders
slapen
swarten
swemmen
de ooren
Adieu vaert wel

TWI

Batafou ackie
baromoncheau
mekon ahenon
casar brette
mohanne
mame hiro ode apa
mame oquemidi
Meanko Maine Chika
menkonom aubeau
Maima dasche
moncobrebeau
menkofou
eriko nonmaba
mame idei
ako medinni
kuarate
menbecki
benkokei
Fa ensem bera tentem
fa inchon bera
fa innem bera
Ananesso
a menenne
abrenba
enginbea
Bettó
Batafou
epo
a. koba
a. y. ou
bampa
hiro
etigafou
acatiassa
abaffra
enkasse
ehem
chika
aggia
enna
maggeba
borfokango
Menkoda
bebiny
abro asou
asso
Mainke

Gele scheidingslijn

Meer weten?

Gele stip Wil je meer weten? Bestudeer zelf de bronnen (boeken en artikelen), die schrijver Rob Ruggenberg over dit onderwerp heeft gelezen.

MEER FEITEN :  Tyn en Obaa  |  Boesjes  |  Kasteel Elmina  |  Een 17de-eeuwse taalgids  |  Zwarten verkochten elkaar  |  De Driehoekshandel  |  Middenpassage  |  Nog altijd slavernij  |  Nederlands Brazilië  |  Menseneters  |  Palmares  |  Arme kinderen  |  Muziek en dans  |  Ziek na een muggenbeet  |  Mauritshuis  |  De bijbel  |  Het Slavenschip (gedicht)  |  Brief van een slavenkoopman

Gele scheidingslijn

Terug naar het feiten overzicht.